فرم بازگشت وجه شرکت‌کنندگان رویداد

فرم بازگشت وجه شرکت‌کنندگان رویداد

با توجه به برگزاری رویداد بصورت آنلاین تیم برگزاری 50 درصد مبلغ پرداختی شما رو برگشت می‌دهد، با توجه به شرایط محدودیت در انتقال وجه در سیستم بانکی، به ترتیب الویت بازگشت وجه انجام خواهد شد، لطفا صبور باشید. **مورد مهم و لازم به ذکر است، مشخصات شما در این فرم مطابقت داده می‌شود با اطلاعات ثبت شده در پلتفرم ایوند و باید همه موارد هیچگونه تفاوتی با اطلاعات ثبت شده در ایوند نداشته باشد و همچنین حساب معرفی شده به نام فرد ثبت‌نامی باشد.**