Product, design
and Front-End

چی در انتظارتونه

این رویداد با تمرکز بر روی الهام بخشیدن و آموزش برای طراحان و مدیران محصول فعالیت می‌کنه و فرصتی را برای شبکه‌سازی و یادگیری ایجاد می‌کند و شامل برنامه‌هایی همچون ارائه‌ کوتاه، ورکشاپ، شبکه‌سازی و پنل‌های تخصصی طی یک روز است.

سخنرانان

SPEAKERS

امیر حسین زاده

طراح محصول
بزودی معرفی میشوند

امیر حسین زاده

طراح محصول
بزودی معرفی میشوند

امیر حسین زاده

طراح محصول
بزودی معرفی میشوند

امیر حسین زاده

طراح محصول
بزودی معرفی میشوند

امیر حسین زاده

طراح محصول
بزودی معرفی میشوند

امیر حسین زاده

طراح محصول
بزودی معرفی میشوند
%۳۰ تخفیف ثبت‌نام زود هنگام!
ثبت‌نام

پنل: طراحی محصول

لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم
PANEL
حسین محرابی
مدیر اینترنت
حسین محرابی
مدیر اینترنت
حسین محرابی
مدیر اینترنت
حسین محرابی
مدیر اینترنت
حسین محرابی
مدیر اینترنت

از صب برنامه داریم

TIMELINE
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرش شرکت کنندگان
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرش شرکت کنندگان
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
آنچه که فریلنسرها در ارتباط نیاز دارد
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرایی
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرش شرکت کنندگان
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرش شرکت کنندگان
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
آنچه که فریلنسرها در ارتباط نیاز دارد
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرایی
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرش شرکت کنندگان
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرش شرکت کنندگان
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
آنچه که فریلنسرها در ارتباط نیاز دارد
30:00
۹:۰۰-۱۰:۰۰
پذیرایی
30:00
دیدن ادامه

کارگاه‌ Front-end

لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم دالر سیت امت لورم ایپسوم

حسین محرابی
چگونه سه روز نخوابیم و نمیریم
حسین محرابی
چگونه سه روز نخوابیم و نمیریم

حامیان ما

SPONSORS

ویژه

راهبردی