تیم برگزاری رویداد

مهران عباسی

برگزارکننده

امین فرهنگ

برگزارکننده

مهدی جهانی

سرپرست برنامه‌ریزی

محمد خادمی

سرپرست گرافیک

آنیتا نراقی

سرپرست تیم پذیرش

میلاد دهقان

طراح سایت